Servei d'informació i documentació jurídica

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical, núm. 72 (febrer del 2022)


Foto

Butlletí 72

Presentem un nou número del Butlletí d'Actualitat Jurídica i Sindical. Aquest número inclou una secció monogràfica sobre la reforma laboral del 2021.


La secció Activitat del Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya presenta tres comentaris de sentències: un cas de finalització de contracta i no subrogació de treballadores a l'Administració pública, permís de paternitat i mort de fill, revocació de sanció per desobediència.

A la secció Eleccions sindicals, s'aborden tres figures relacionades amb el procediment arbitral: la litispendència, la cosa jutjada i la indefensió.

La secció Estudis jurídics i sindicals inclou l'informe sobre bretxa salarial de gènere elaborat pel Centre d'Estudis i Recerca Sindicals i la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI, la primera de les píndoles de salut laboral de CCOO de Catalunya, les fitxes sindicals de la Federació de Serveis a la Ciutadania sobre la llei catalana de mesures fiscals i la Llei de pressupostos generals de l'Estat així com l'informe sobre la precarietat a l'hostaleria elaborat per CCOO Servicios.

La secció Jurisprudència destaca el comentari d'Eduardo Rojo d'una sentència sobre votació en eleccions sindicals i vulneració del dret de llibertat sindical i l'article d'Adrián Todolí sobre jurisprudència en matèria de voluntarietat al teletreball.

Finalment, la secció Enllaços destaca l'article d'Adrián Todolí i Amparo Esteve "Cesión ilegal, subcontratación y plataformas digitales", publicat a la Revista de Derecho Social.

Et convidem a fer-nos arribar suggeriments i comentaris, així com a sol·licitar altes per rebre el Butlletí a l'adreça electrònica següent: biblioteca@ccoo.cat

Seguiu-nos a les xarxes socials!


Twitter: @FundCipriGarcia

Facebook: www.facebook.com/fundacio.ciprianogarcia


Tots els números del Butlletí


Números del 42 al 7116/02/2022