1962-2022: dos moments de canvi de direcció


Foto

El passat 12 de juliol de 2021, la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, juntament amb la Fundació Nous Horitzons i la revista Treball, van organitzar un acte de reflexió entre el periodista Enric Juliana i el sindicalista Isidor Boix sobre el paper de l’esquerra i el sindicalisme en conversa amb la historiadora i codirectora de TreballPaola Lo Cascio. Es van tractar temes com els moviments socials entre la localitat i la globalitat, el naixement d'un modest benestar, el pla de reconstrucció europeu o el deteriorament institucional, entre d'altres.

Podeu veure el vídeo en el següent enllaç.04/10/2021