Pensions

Butlletí Treball, Economia i Societat (juliol del 2021)


Foto

Et presentem un nova edició del BTES:

Butlletí núm. 10

Aquest butlletí tracta de les pensions. La publicació inclou:

- Editorial: L'hora del diàleg i de la veritat. Reflexionem sobre la recuperació actual d’un clima de diàleg polític i social. Aquest sembla que comença a donar fruits i, sense triomfalismes, s’ha de celebrar i alhora saber aprofitar per contribuir a sortir de les moltes crisis encadenades que patim amb especial afectació la gent de classe treballadora.


- Dossier monogràfic: abordem l'important Acord de pensions signat a primers de juliol entre el Govern de l'Estat, la patronal i els sindicats CCOO i UGT. Aquest dossier es nodreix per textos originals i esclaridors dels mateixos sindicalistes de CCOO de Catalunya així com per altres textos més específics i ja publicats en capçaleres diverses. Tot plegat conforma una interessant recopilació d’articles dels darrers anys en matèria de pensions que ajuda a situar-se i a contextualitzar millor l’acord social que ara està en mans del Congrés.

- Nota de conjuntura econòmica: quan sembla que les incerteses comencen a esvair-se, aquestes continuen essent prou presents com per a haver-les de considerar a l’hora d’albirar l’horitzó immediat de l'economia. Les possibles noves soques del virus de la COVID-19, l’eficàcia limitada de les mesures econòmiques, el possible enduriment de les condicions financeres o l’amenaça de la inflació juguen en contra. L’estalvi acumulat per moltes llars, l’èxit en la vacunació i una gestió eficaç de les polítiques d’estímul es poden situar en la part positiva. En aquest document  analitzem la conjuntura econòmica global, europea, estatal i catalana.

- Aula treball i societat: presentem els vídeos i les ponències de la 30a Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya, celebrada el 6 i 7 de juliol a Barcelona, sota el títol "La (re)construcció de l’estat del benestar".

- Seminari Salvador Seguí: afegim la resolució "Per la reconstrucció social i nacional de Catalunya", i informació sobre l'acte de commemoració del cinquantè aniversari de la creació de l’Assemblea de Catalunya, que organitza la Fundació Cipriano Garcia el proper 9 de setembre.

Hemeroteca: consulta els anteriors números del Butlletí Treball, Economia i Societat.31/08/2021