En el marc de la Festa del Treball Digne

Lliurament del Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l'àmbit laboral 2020


Foto En el marc de la Festa del Treball Digne, que es va celebrar el 3 d’octubre, la fundació ha donat a conèixer la candidatura guanyadora de l’11a edició del Premi Autora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral.

El premi va néixer amb la voluntat de reconèixer aquelles actuacions realitzades en l’àmbit laboral i sindical dirigides a erradicar les discriminacions per raó de gènere que es donen en aquests àmbits i, al mateix temps, per atorgar valor al treball de les dones i la seva contribució als drets de ciutadania.

El jurat ha decidit premiar la Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Barcelona pel seu treball continuat en la implementació dels plans d'igualtat i especialment pel que han aconseguit en el III Pla d'igualtat. Aquest III Pla d'igualtat incorpora un pressupost concret per corregir la bretxa salarial a través del catàleg de llocs de treball i de la negociació col·lectiva.

Durant la negociació d’aquest pla, CCOO de Catalunya ha tingut un paper importantíssim. Va negociar i acordar, una de les prioritats de CCOO en la lluita contra les violències masclistes, el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, a banda del Protocol d'assetjament general, que abans ho incloïa tot. Es va considerar molt important traslladar aquest protocol a Igualtat, ja que, des de CCOO, es considera que atesa la importància i delicadesa del tema era essencial que persones expertes en gènere portessin el tema.

Es va negociar i acordar el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere, a banda del Protocol d'assetjament general, que abans ho incloïa tot. Es considera igual d'important que aquest tema sigui portat per persones expertes en comptes que ho faci el Departament de Prevenció.

També es va aconseguir que abans d'enviar les bases dels processos selectius d'oferta pública i promoció interna a la junta de personal i el comitè d'empresa, passin obligatòriament per la Comissió d'Igualtat perquè les avaluem amb perspectiva de gènere. Gràcies a aquest canvi s'han aconseguit algunes millores, com, per exemple, a les últimes bases de l'oferta pública d'SPEIS.

Es va negociar i acordar el primer Protocol de protecció d'embarassades i lactants naturals de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Es va elaborar el primer estudi de bretxa salarial a l’Ajuntament de Barcelona, bretxa d'un 14,9 %, gràcies a l'aprovació del Reial decret llei 6/2019 i en què ha participat la Universitat de Barcelona. Aquest estudi posa a sobre de la taula els motius de la bretxa salarial al nostre ajuntament, on es veu que un dels temes principals que produeix la bretxa és la conciliació familiar. També deixa veure per exemple que C2/C1 o A2 no cobren el mateix, depenent del sector en el qual treballin (que ens porta a treballar per a una valoració amb perspectiva de gènere dels llocs de treball) i que hi ha problemes en la promoció i els llocs als quals es promocionen les dones.

3. II Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona 2020-2023

05/10/2020