Publicat en el BOE de 31 d'octubre de 2015

Llei general de la Seguretat Social


Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (versió consolidada, actualitzada a febrer de 2021)

Llei de la Seguretat Social

Publicada al BOE de 31 d'octubre del 2015.

04/07/2018