Estudi núm. 31 del CERES

L'afiliació a CCOO de Catalunya en els inicis del segle XXI : altes, baixes i canvis dels perfils de l'afiliació sindical en la primera dècada del segle


Text complet

L’estudi analitza els processos d’afiliació i desafiliació sindical a Comissions Obreres de Catalunya, en el període que va del 31 desembre de 2001 al 31 de desembre de 2010 a partir de les dades registrades en la base d’afiliació del sindicat, contrastades amb les dades de mercat de treball de l’Enquesta de Població Activa de l’INE i amb altres dades econòmiques i laborals, per al mateix període. Es tracta d’esbrinar si les tendències d’altes i baixes i els factors de permanència en l’afiliació són els mateixos en context de crisi que en etapes de creixement, i si afecten de diferent manera a l’organització i la seva composició afiliativa.09/01/2013