Publicat al BOE de 23 de setembre de 2020

Reial Decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància


Text del RDL (Versió consolidada)

A l'àmbit de les administracions públiques, s'ha publicat:

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

 

 23/09/2020