Publicacions 

  
Estudis 38 Estudis | Núm.37
20/02/2019

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya - La joventut estrangera. Informe 2018
Estudis 37 Estudis | Núm.36


Situació laboral de la població estrangera a Catalunya - Treballadores de la llar estrangeres. Informe 2017
Estudis 36 Estudis | Núm.35


Situació laboral de la població estrangera a Catalunya - Informe 2016
Estudis 35 Estudis | Núm.34


Situació laboral de la població estrangera a Catalunya - Informe 2013
Estudis 34 Estudis | Núm.33


- Situació i estadístiques de l'economia catalana 2012
Estudis 33 Estudis | Núm.32


- La afiliación a CCOO de Catalunya en los inicios del siglo XXI : altas, bajas y cambios de los perfiles de la afiliación sindical en la primera década del siglo
Estudis 32 Estudis | Núm.32


- La afiliació a CCOO de Catalunya en els inicis del segle XXI : altes, baixes i canvis dels perfils de l'afiliació sindical en la primera dècada del segle
Estudis 31 Estudis | Núm.31


- Situació laboral de la població estrangera a Catalunya - Informe 2012
Estudis 30 Estudis | Núm.30


- Situació i estadístiques de l'economia catalana 2011
Estudis 29 Estudis | Núm.29


- Situació laboral de la població estrangera a Catalunya - Informe 2011
Estudis 28 Estudis | Núm.28


- L'afiliació estrangera a CCOO de Catalunya : la diversitat dins de la diversitat
Estudis 27 Estudis | Núm.27


- Situació i estadístiques de l'economia catalana 2010
Estudis 26 Estudis | Núm.26


- Situació laboral de la població estrangera a Catalunya - Informe 2010
Estudis 25 Estudis | Núm.25


- Situació i estadístiques de l'economia catalana. Pressupostos Generalitat de Catalunya 2010
Estudis 24 Estudis | Núm.24


- Situació laboral de la població estrangera a Catalunya - Informe 2009
Estudis 23 Estudis | Núm.23


- La diversitat en el Sindicat : trets demogràfics i ocupacionals, valors i participació de l'afiliació a CCOO de Catalunya (conclusions)
Estudis 22 Estudis | Núm.22


- Situació i estadístiques de l'economia catalana. Pressupostos Generalitat de Catalunya 2009
Estudis 21 Estudis | Núm.21


- Inserción laboral de la población inmigrada en Catalunya - Informe 2008
Estudis 20 Estudis | Núm.20


- Situació i estadístiques de l'economia catalana. Pressupostos Generalitat de Catalunya 2008
Estudis 19 Estudis | Núm.19


- Inserción laboral de la población inmigrada en Catalunya - Informe 2007
Estudis 18 Estudis | Núm.18


- Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre homes i dones
Estudis 17 Estudis | Núm.17


- Situació i estadístiques de l'economia catalana - 2006
Estudis 16 Estudis | Núm.16


- Afiliació i desafiliació sindicals
Estudis 15 Estudis | Núm.15


- Inserción laboral de la población inmigrada en Catalunya - Informe 2006
Estudis 14 Estudis | Núm.14


- Situació i estadístiques de l'economia catalana - 2005
Estudis 13 Estudis | Núm.13


- Inserción laboral de la población inmigrada en Catalunya - Informe 2005
Estudis 12 Estudis | Núm.12


- Subcontractació i precarietat
Estudis 11 Estudis | Núm.11


- Relacions laborals i condicions d'ocupació en els centres de treball
Estudis 10 Estudis | Núm.10


- Situació econòmica de Catalunya i pressupostos de la Generalitat per al 2009
Estudis 9 Estudis | Núm.9


- Inmigración irregular en Cataluña. Análisis y propuestas
Estudis 8 Estudis | Núm.8


- Inserción laboral de la población inmigrada en Catalunya - Informe 2004
Estudis 7 Estudis | Núm.7


- Los círculos de estudio: una experiencia de investigación
Estudis 6 Estudis | Núm.6


- La reducción de los horarios y tiempos de trabajo
Estudis 5 Estudis | Núm.5


- El sindicalismo a través de sus protagonistas
Estudis 4 Estudis | Núm.4


- Dones, sindicalisme i mercat de treball
Estudis 3 Estudis | Núm.3


- Contratos atípicos, fraude de ley y control sindical
Estudis 2 Estudis | Núm.2


- 1ª encuesta de relaciones laborales en Catalunya
Estudis 1 Estudis | Núm.1


- El nou procediment laboral