Publicacions 

  
Altres publicacions del CERES 103 Informe sobre l'evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya


L’informe constata un increment de les desigualtats, conseqüència de les polítiques de retallades. Els factors determinants d’aquest empitjorament són la destrucció d’ocupació, el menor pes de la despesa social i el retrocés dels salaris en la distribució de la renda. Els col·lectius més afectats per la creixent desigualtat són dones, joves i persones més vulnerables. També cobra presència la figura del treballador/a que tot i tenir ocupació, obté uns ingressos per sota del llindar de la pobresa
Altres publicacions del CERES 101 Contractes i subcontractes


Contractes i subcontractes. Criteris per a l'actuació sindical
Sociologia del treball 7 La transformación del sindicato


Sociologia del treball | Núm.7
Sociologia del treball 5 El sindicalismo en la encrucijada


Sociologia del treball | Núm.5
Sociologia del treball 3 La reforma de la legislación laboral


Sociologia del treball | Núm.3