Publicacions 

  
Sociologia del treball 112 Plataformas digitales. Condiciones de Trabajo y representación col·lectiva. Retos de futuro
01/10/2020

Además de los efectos sobre el empleo, la digitalización afectará al perfil de los trabajadores, a la organización del trabajo y a las formas de representación colectiva y organización sindical. Aquí están precisamente los objetivos, la oportunidad y el interés de este estudio.


Sociologia del treball 111 Condicions de vida de les treballadores de la llar i les cures centreamericanes a Barcelona
01/06/2020

Visibilitzar una realitat quotidiana i propera però que està oculta a la nostra mirada perquè té lloc dins dels domicilis privats, i que amaga greus situacions d’explotació laboral, de precarietat i de soledat que deixa les treballadores en una gran vulnerabilitat i indefensió. 
Sociologia del treball 110 Una aproximació a la pobresa en el treball
01/03/2020

Mercat de treball, llars i desprotecció social a la província de Barcelona (2019). En aquest informe hem volgut oferir una aproximació a l’empobriment de les persones treballadores a la província de Barcelona, situant els resultats en relació al conjunt de Catalunya. 
Sociologia del treball 109 Les condicions de vida i de treball de les dones (2019)
01/03/2020

Els indicadors de desigualtats de les dones en el treball remunerat continuen mostrant, tossudament, una realitat de discriminació i desigualtat per a les dones. 
Sociologia del treball 108 Bretxa salarial
01/02/2020

A Catalunya, les dones més grans de 16 anys eren el 52 % de la població en edat de treballar. En canvi, la quantitat de dones inactives i aturades era superior a la quantitat de dones ocupades. 
Sociologia del treball 107 Enquesta sobre motius d'afiliació de les altes recents
01/12/2019

La població objecte d’estudi són les persones que es van afiliar al sindicat en els 12 mesos anteriors a la realització de l’enquesta. 
Sociologia del treball 106 La dimensió de l'economia de plataforma a Catalunya
01/12/2018

Enquesta sobre treball mitjançant plataformes digitals
Sociologia del treball 105 Una aproximació a la pobresa en el treball
25/11/2018

Mercat de treball, llars i desprotecció social a la província de Barcelona
Altres publicacions del CERES 103 Informe sobre l'evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya


L’informe constata un increment de les desigualtats, conseqüència de les polítiques de retallades. Els factors determinants d’aquest empitjorament són la destrucció d’ocupació, el menor pes de la despesa social i el retrocés dels salaris en la distribució de la renda. Els col·lectius més afectats per la creixent desigualtat són dones, joves i persones més vulnerables. També cobra presència la figura del treballador/a que tot i tenir ocupació, obté uns ingressos per sota del llindar de la pobresa
Altres publicacions del CERES 101 Contractes i subcontractes


Contractes i subcontractes. Criteris per a l'actuació sindical
Sociologia del treball 7 La transformación del sindicato


Sociologia del treball | Núm.7
Sociologia del treball 5 El sindicalismo en la encrucijada


Sociologia del treball | Núm.5
Sociologia del treball 3 La reforma de la legislación laboral


Sociologia del treball | Núm.3