Qui som?

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya és una entitat privada, sense ànim de lucre, creada el 1992 per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i té com a finalitats:

  a) Realitzar i promoure activitats relacionades amb I+D+i, desenvolupant projectes, recerques i estudis com activitat principal

  b) Promoure la reflexió, l’estudi, la recerca i la investigació en relació amb la cultura i els valors de transformació social que defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i els principis recollits en els seus estatuts.

  c) Recuperar, tractar, classificar, emmagatzemar, preservar i difondre el patrimoni històric documental del sindicat Comissió Obrera Nacional de Catalunya, així com documents relacionats amb la història del moviment obrer a Catalunya, especialment a partir de la dècada dels seixanta.

  d) Fomentar l’ús de la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya i l’aranès com a llengua pròpia de la Vall d’Aran.

  e) Impulsar, dissenyar i impartir accions formatives amb contingut social i sindical,  adreçades a treballadors i treballadores,  als seus representants que concorren a les candidatures de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, com als afiliats i afiliades del sindicat.

  D’acord amb els principis que propugna i defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Fundació, en la realització de les seves activitats, haurà de prestar especial atenció a la igualtat efectiva entre dones i homes.

La composició del Patronat de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya és la següent:

President: Alfons Labrador

Tresorer: José Fernández

Secretària: Rosa Sans

Vocals:

Lucía Aliagas

Carme Besora

Quim Fornés

Soledad Gálvez

Dolors Llobet

Jesús Martínez

Mercedes Paredes

Estrella Pineda

Liliana ReyesEstructura organitzativa

Director de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya: Marc Andreu Acebal

Director de l'Arxiu Històric de CCOO de Catalunya: Juan Manuel García Simal