Qui som?

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya és una entitat privada, sense ànim de lucre, creada el 1992 per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i té com a finalitats:

    a) Impulsar, dissenyar i impartir accions formatives amb contingut social i sindical, adreçades a treballadors i treballadores, als seus representants que concorren a les candidatures de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, com als afiliats i afiliades del sindicat.

    b) Promoure la reflexió, l’estudi, la recerca i la investigació en relació amb la cultura i els valors de transformació social que defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i els principis recollits en els seus estatuts.

    c) Recuperar, tractar, classificar, emmagatzemar, preservar i difondre el patrimoni històric documental del sindicat Comissió Obrera Nacional de Catalunya, així com documents relacionats amb la història del moviment obrer a Catalunya, especialment a partir de la dècada dels seixanta.

    d) Fomentar l’ús de la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya i l’aranès com a llengua pròpia de la Vall d’Aran.

D’acord amb els principis que propugna i defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Fundació, en la realització de les seves activitats, haurà de prestar especial atenció a l’efectivitat de la igualtat entre dones i homes. 

Composició del Patronat de la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya


President: Alfons Labrador Tames            
Tresorera: Dolors Llobet                             
Secretari: Javier Tébar Hurtado                 

Vocals: 
Joan Canela Ros
Natàlia Castro Font
Soledad Galvez Navarro
Jordi Llorens Huc
Emilia Macias
Jesús Martínez Ortiz
Irene Ortiz
Estrella Pineda Menor
Rafi Redondo
David Rueda Pérez
Rosa Sans Amenós

Direcció-gerència: Rosa Sans Amenós
Direcció Arxiu Històric: Javier Tébar Hurtado
Documentalista: Juan Manuel Garcia Simal