Què fem?

La Fundació desenvolupa, per dur a terme el seu objecte,  les  següents activitats:

  a) Promocionar, dissenyar, planificar i impartir cursos, mitjançant un equip especialitzat i els recursos materials i pedagògics necessaris, en diferents matèries de caràcter sindical i laboral (organització sindical; prevenció de riscos laborals, medi ambient i mobilitat; diversitat al món del treball; habilitats en la comunicació i en la intervenció en la negociació col·lectiva; socioeconomia; àmbit lingüístic, etc.)

  b) Gestionar, custodiar i difondre el patrimoni històric documental de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

  c) Elaborar una col·lecció de testimonis orals amb les mateixes fites i període esmentats en l’article anterior.

  d) Distribuir i vendre còpies del patrimoni documental de l'Arxiu Històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya demanades pels usuaris dels nostres serveis.

  e) Desenvolupar activitats que permetin aprofundir en la concepció de classe i nacional del sindicalisme català.

  f) Realitzar actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en el món del treball.

  g) Posar en marxa activitats culturals, de sensibilització social o de dinamització de projectes de transformació social.

  h) Per al desenvolupament d'aquestes finalitats organitzarà cursos, seminaris, actes, jornades, exposicions, treballs de recerca o d'investigació, xerrades de divulgació, així com la publicació i la difusió dels continguts de la seva activitat en qualsevol mitjà o format.

  i) Distribuir i vendre les publicacions generades amb motiu de les jornades científiques promogudes o organitzades per la Fundació o amb les quals aquesta col·labori, així com distribuir i vendre la publicació de les investigacions a les quals doni suport material o financer la Fundació.

  j) Impulsar la constitució de xarxes de cooperació amb altres fundacions, associacions o entitats que tinguin les mateixes finalitats o similars.