Immigració

Aquesta pàgina conté els estudis elaborats pel CERES sobre immigració. Actualment, són els següents:

-Informes d'inserció laboral de la població immigrada, que es publica amb periodicitat anual.
-Informe sobre la immigració irregular.

Tots els documents són de lliure accés. Feu servir el formulari Recerca d'Estudis d'Immigració per descarregar-vos tota la documentació elaborada.


Recerca d'estudis d'immigració

Títol


Paraules clau
select


Per seleccionar més d'una paraula clau, seleccioneu-ne una, escriviu un punt-i-coma (;) i seleccioneu-ne una altra

Any
a
Mostrar
 resultats per pàgina
Ordenar resultats