Butlletí d'actualitat jurídica i sindical


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 72 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 72. Febrer de 2022
16/02/2022

- Comentaris de sentències del GTJ de CCOO de Catalunya: no subrogació de treballadores a administració pública, permís de paternitat i defunció de fill, revocació de sanció per desobediència.
- Eleccions sindicals: procediment arbitral, cosa jutjada, litispendència i indefensió.
- Informe sobre la bretxa salarial de gènere, informe sobre precarietat a la hostaleria.


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 71 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 71. Desembre de 2021
21/12/2021

- Comentari de sentència del GTJ de CCOO de Catalunya: modificació substancial de condicions de treball, calendari laboral i dret a la llibertat sindical.
- Eleccions sindicals: drets telemàtics.
- Protocol contra la violència de gènere, proposta de directiva europea sobre treball a plataformes, normativa anticancerígena, teletreball, precarietat laboral.


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 70 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 70. Novembre de 2021
23/11/2021

Aquest Butlletí és un monogràfic especial sobre les 4es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical "Les relacions laborals en un entorn digital". Inclou vídeos i presentacions de ponències sobre el centre de treball en entorn digital, algoritme i dret d'informació de la representació de les persones treballadores, ús d'instruments empresarials de comunicació digital, la prova digital en la jurisdicció social, els ERTO, la gestió del temps de treball en entorns digitals.

 


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 69 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 69. Octubre de 2021
08/10/2021

- Comentari de sentències del GTJ de CCOO de Catalunya: : permís de cura de menor per a família monoparental, discriminació en la retribució d’un funcionari en pràctiques i rescabalament, irradiació de la representativitat sindical a l’administració local.
- Eleccions sindicals: terminis del calendari d'eleccions sindicals.
- Notícies, jurisprudència, publicacions i ressenya.


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 68 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 68. Juliol de 2021
15/07/2021

- Comentari de sentència del GTJ de CCOO de Catalunya sobre càlcul de prestació per IT derivada de malaltia comuna de representant comercial.
- Eleccions sindicals: el paper de l'Oficina Electoral.
- Estudis, guies: Tot sobre l'acord de pensions 2021, acord en matèria de temporalitat a les AA.PP. (i anàlisi jurisprudencial), un local sindical a l'Aeroport de Barcelona-El Prat.
- Articles de blogs i enllaços.


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 67 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 67. Juny de 2021
07/06/2021

- Comentaris de sentències del GTJ de CCOO de Catalunya sobre millora d'indemnització per acomiadament antijurídic, qualificació d'acomiadament durant la pandèmia i a causa d'ella, modificació sustancial de condicions de treball.
- Eleccions sindicals: paralització o suspensió d'eleccions sindicals.
- Estudis, guies: renovació d'ERTO fins el 30 de setembre, llei rider, salut laboral i teletreball, igualtat retributiva i plans d'igualtat.
- Articles de blogs i enllaços.


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 66 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 66. Abril de 2021
19/04/2021

- Comentaris de sentències del GTJ de CCOO de Catalunya sobre responsabilitat solidària a franquícies en el pagament de deutes salarials; contractació temporal fraudulenta, subrogació de treballador i acomiadament.
- Eleccions sindicals: nou concepte de centre de treball.
- Estudis, guies: repartidores i repartidors de plataforma digital, Renta 2020 (ERTO i ingrés mínim vital), nou web del grup de laboralistes NET21.org, ventilació a centres de treball per prevenir la COVID-19.
- Articles de blogs i enllaços.


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 65 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 65. Especial 8 de Març de 2021
08/03/2021

- Activitat del GTJ de CCOO de Catalunya: sentència sobre treballadora fixa discontínua / resolució sobre dret a la reducció del temps de treball i concreció horària en temps de COVID-19
- Estudis, informes, guies: situació de les dones treballadores durant la pandèmia, bretxa salarial, salut laboral i treballadores invisibilitzades, complement de pensions…
- jurisprudència i enllaços


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 64 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 64. Febrer de 2021
11/02/2021

- Comentaris de sentències del GTJ de CCOO de Catalunya sobre descontaminació i neteja de roba de treball i EPI mentre duri la pandèmia; modificació substancial de condicions de treball i drets fonamentals; recàrrec de prestacions i accident de treball a administració pública
- Eleccions sindicals: el vot telemàtic. Què és el vot electrònic?
- Estudis, guies: tot sobre els ERTO, teletreball, metges “policies” de mútues, novetats de la Seguretat Social 2021
- Articles de blogs i enllaços


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 63 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 63. Desembre de 2020
10/12/2020

- Solicitud de adaptación de jornada laboral por razones de conciliación cuando no está regulada en el convenio colectivo: sentencia del JS 20 de Barcelona
- Prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa ¿Solo cuando interesa? A propósito de la sentencia del JS 11 de Barcelona, de 10 de noviembre de 2020
- Determinación de la contingencia de una baja médica: enfermedad común vs. accidente de trabajo. Sentencia del JS 1 de Barcelona
  


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 62 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 62. Novembre de 2020
19/11/2020

- ¿Puede un convenio colectivo limitar la contratación temporal? Comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 30 de septiembre de 2020
- Sobre el despido tácito: comentario de sentencia del Juzgado Social 1 de Tarragona, de 23 de septiembre
- Candidatures a eleccions sindicals: presentació i esmena (subsanació)

 


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 61 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 61. Octubre de 2020
06/10/2020

- Indemnización disuasoria frente a despido improcedente: comentario de sentencia del JS 26 de Barcelona, de 31 de julio de 2020
- Reparación de vulneración de derecho a la libertad sindical (sentencia del TSJC i recurso ante TS), comentario de Eduardo Rojo en su blog
- Recull legislatiu temàtic i cronològic sobre la COVID-19
- Acord de renovació d'ERTO, nova regulació del teletreball, etc.

 


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 60 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 60. Febrer de 2020
06/03/2020

Aquest Butlletí és un monogràfic especial sobre el 8 de Març de 2020, Dia Internacional de les Dones
Inclou:
-Sentències sobre conciliació de la vida personal, familiar i laboral i teletreball
-Informes sobre condicions de vida i treball de les dones i bretxa salarial de gènere
-Acord a Pronovias d'equiparació de permís de naixement entre mares i progenitors


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 59 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 59. Gener de 2020
28/01/2020

- El derecho a reducción de jornada y cambio de turno de trabajadora: comentario de sentencia del JS 6 de Barcelona, de 28 de noviembre de 2019
- Incapacidad permanente en grado de absoluta o total: comentario de la sentencia del JS 8 de Barcelona, del 13 de septiembre de 2019
- Límits de persones treballadores presents (cens electoral d'eleccions sindicals)
- Guíes i criteris de negociació col·lectiva


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 58 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 58. Desembre de 2019
02/12/2019

Aquest Butlletí és un monogràfic especial sobre les 3es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical "La precarietat laboral en la nova normativa i jurisprudència social". El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO Catalunya ha organitzat aquestes jornades a Barcelona, els dies 7 i 8 de novembre de 2019. Inclou vídeos de ponències sobre dret de vaga, la problemàtica de la geolocalització i de la videovigilància, i la jornada laboral i el seu registre. També esquemes de ponències i accessos a articles.
 

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 57 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 57. Novembre de 2019
14/11/2019

- La impressora de la discòrdia II: comentari de sentència 4537/2019 del TSJ de Catalunya, d’1 d’octubre de 2019
- Cuando la tinta libre sale cara: ¿Tiene límites la libertad de expresión en la empresa? (Segunda parte): comentario de sentencia del TSJ de Catalunya, de 11 de octubre de 2019
- El cens laboral d'eleccions sindicals: laudes, sentències i comentari 
- Ressenya del llibre de Antonio Baylos "Sindicalismo y derecho sindical"

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 56 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 56. Octubre de 2019
16/10/2019

- 3es Jornades Jurídiques de CCOO de Catalunya: informació i tríptic
- Laudes sobre la legimitat dels sindicats per convocar eleccions sindicals al centre de treball: comentari
- Sentència del TC sobre lesió d'integritat moral de treballador: comentari
- Firmado acuerdo sobre registro de jornada de trabajo en BBVA: resumen y texto del acuerdo


Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 55 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 55. Juny de 2019
10/07/2019

- Una treballadora denúncia assetjament sexual i és posteriorment acomiadada estant embarassada: comentari de sentència del JS 3 de Barcelona
- Aplicació del salari mínim interprofessional: informes, web d'assessorament, campanya
- El Tribunal Constitucional anul·la el sistema amb què es calculen les pensions a les persones que treballen a temps parcial en ser discriminatori [Notes de premsa i sentència]

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 54 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 54. Maig de 2019
07/06/2019

- ¿Es tiempo efectivo de trabajo el empleado diariamente por auxiliares de enfermería y DUE para transmitirse información en el cambio de turno? Comentario de sentencia de JS
- Tota la informació sobre el registre de la jornada laboral al web de CCOO de Catalunya
- Libertad sindical – Protección de datos – Negociación colectiva: notas a la mesa redonda en las XXX Jornades Catalanes de Dret Social

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 53 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 53. Abril de 2019
09/05/2019

- Jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el risc durant la lactància natural i/o l’embaràs
- Exposició laboral a fibres d’amiant a Catalunya: informe elaborat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya
- Cambio de doctrina importante del Tribunal Supremo en el concepto de “riesgo durante el embarazo”

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 52 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 52. Març de 2019
01/04/2019

- Implicacions laborals de la nova Llei de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Cambios introducidos en el Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto-ley 6/2019 y por el Real Decreto-ley 8/2019: cuadro comparativo
- La Audiencia Nacional da la razón a CCOO sobre el Proyecto Tracker de Telepizza y lo declara nulo: sentencia de 6 de febrero de 2019

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 51 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 51. Febrer de 2019
01/03/2019

Aquest Butlletí és un monogràfic especial sobre el 8 de Març de 2019, Dia Internacional de les Dones
Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 50 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 50. Desembre de 2018
24/01/2019

- Manteniment de la condició de representant unitari de treballadors/es un cop esgotat mandat: sentència de TSJC
- Aplicació de la perspectiva de gènere en l'ambit judicial: sentència del JS de Granollers
- La impressora de la discòrdia: sentència del JS de Girona sobre llibertat sindical
- Informes sindicals, comentaris de jurisprudència, ressenyes, etc.

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 49 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 49. Desembre de 2018
11/12/2018

Aquest Butlletí és un monogràfic especial sobre les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical "La precarietat laboral: desigualtat i discriminació". El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO Catalunya ha organitzat aquestes jornades a Barcelona, els dies 8 i 9 de novembre de 2018
Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 48 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 48. Novembre de 2018
05/11/2018

- Reconeixement del risc durant la lactància natural: sentències del TS i TJUE
- Incapacitat permanent provocada per la Síndrome d'Ehlers-Danlos
- Guia Sindical per a l’aplicació de l’AIC (2018-2020) en la negociació col·lectiva
- Les prestacions per maternitat no tributen segons sentència del TS
- Informes sindicals, comentaris de jurisprudència, ressenyes, etc.

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 47 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 47. Octubre de 2018
08/10/2018

- No obligación de preavisar del ejercicio del derecho de huelga: comentario de sentencia
- AIC (2018-2020): important acord de concertació, finestra d’oportunitat!
- La Incapacitat temporal [Règim General]: Fitxa Sindical
- Pla d’Igualtat d’Edreams: despertar amb més dret
- Informes sindicals, comentaris de jurisprudència, ressenyes, etc.

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 46 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 46. Juliol de 2018
05/07/2018

- El Tribunal Suprem dona la raó a CCOO i entén que l’aplicació del pacte d’estadis a l’ensenyament concertat discrimina les dones amb reducció de jornada per cura d’infant
- La bretxa salarial per raó de gènere: per què treballem sense remuneració?
- Crisis y renovación del sindicalismo: Revista Arxius de Ciències Socials (Universitat de València)
- Reivindicar jurídicamente la huelga como derecho, por Antonio Baylos

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 45 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 45. Juny de 2018
13/06/2018

- Comportamiento empresarial que vulnera derechos fundamentales al negar la condición de representante unitario de los trabajadores y trabajadoras: comentario de sentencia del JS 6 de Barcelona
- Vulneración de la libertad sindical de delegadas de CCOO: comentario de sentencia del JS 6 de Barcelona
- Reclamación de derechos del contrato de trabajo: reincorporación tras excedencia voluntaria
- Informes sindicals, comentaris de jurisprudència, ressenyes, etc.

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 44 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 44. Maig de 2018
04/05/2018

- El JS 1 de Sabadell condena a Panrico (ahora Bakery Donuts Iberia SAU) por vulneración del derecho a la libertad sindical y de huelga de sus trabajadores y de CCOO de Catalunya
- Conductes antisindicals que vulneren el dret a la llibertat sindical. Tracte discriminatori a membre de comitè d’empresa: comentari de sentència del JS 3 de Girona
- Incapacidad permanente en grado de absoluta por padecer la enfermedad de Menière

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 43 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 43. Abril de 2018
03/04/2018

- Permiso de lactancia: ¿Se puede disfrutar si uno de los progenitores no trabaja? Sentencia del TSJ de Catalunya
- ¿Qué debe entenderse por local adecuado? Vulneración de la libertad sindical. Sentencia del JS 3 de Girona
- Incapacidad permanente, fibromialgia y fatiga crónica: comentario de sentencia del JS 19 de Barcelona, ratificada por el TSJ de Catalunya
- Noves tecnologies en el control laboral. Dret fonamental a la intimitat de les persones treballadores. Llei Orgànica de protecció de dades. Resolucions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Butlletí d'actualitat jurídica i sindical 42 Butlletí d'actualitat jurídica i sindical | Número. 42. Febrer de 2018
28/02/2018

- Excedencia, Solicitud de Reincorporación y Reducción de Jornada, Nulidad del Despido: comentario de sentencia del JS 6 de Barcelona
- Acomiadament de delegat sindical: comentari de sentència del JS 2 de Mataró
- Convenios de Empresa. ¿Una Herramienta Empresarial para Precarizar la Relación Laboral? Una Visión Crítica