editorial
Poques veus neguen avui dia l’emergència climàtica i el perill que representa pel futur. Enfront d’aquesta amenaça, cal impulsar una transició ambiental justa, garantir el treball digne en un planeta sostenible, i en aquesta transició el sindicalisme s’ha de reivindicar com a subjecte actiu. El repte que tenim davant pot ser una oportunitat per un canvi en el model econòmic i per fer avançar la justícia social.

dossier: Transició justa
Dediquem el dossier d’aquest número del Butlletí a la transició justa. La nostra reflexió es fa a partir del reconeixement de que l’emergència climàtica i la crisi ambiental ja són un fet i que el debat és com les mitiguem i com ens adaptem a les conseqüències, algunes de les quals són ja irreversibles en el curt termini.

 
aula treball i societat
L'Aula de Treball i Societat és un espai de reflexió i anàlisi sobre el treball, l’economia i el model productiu, la cohesió social i la democràcia, vinculat amb la Fundació Cipriano García i CCOO. En aquest número presentem la conferència “el dret de vaga, avui” impartida per Joaquín Pérez Rey, doctor en dret i actual secretari d’Estat de Treball i Economia Social. Jonathan Gallego presenta l’acte, que modera Cristina Torre.

nota de conjuntura econòmica
L'actualització de les perspectives globals de l'FMI suggereixen una certa estabilització que, en tot cas, dependrà de l'evolució del comerç global i de les tensions geopolítiques. Catalunya presenta un cert apaivagament del seu creixement econòmic, especialment en la indústria, però que encara genera ocupació, tot i que de baixa qualitat. És hora d'inversions en el teixit productiu i de polítiques amb dotació pressupostària per donar sostenibilitat i sentit social al creixement.
     
     
 
noves realitats
Aquesta secció vol debatre sobre les noves realitats que estan transformant el panorama actual i creen espais de precarietat social i laboral: la digitalització de l’economia, el treball a les plataformes, les noves formes de produir... En aquest número, ens fem ressò de l’article de Carles del Barrio “trabajar con derechos en la digitalización” publicat a Alternativas Económicas.
     
treballs de postgrau
La Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya ha organitzat conjuntament amb la Fundació Nous Horitzons i la Universitat Autònoma de Barcelona un postgrau sobre Idees i Experiències Polítiques Transformadores del qual us presentem una selecció dels treballs finals. En aquest número presentem el de Marian Pérez “La clase trabajadora del siglo XXI: modelos de representación y participación sindical”.
 
     
 
hemeroteca
Hem publicat ja sis números del Butlletí Treball, Economia i Societat. En ells hem aprofundit en matèries com el treball a l’economia de plataforma, el sector turístic, les desigualtats, Europa, la fiscalitat i la transició justa. També hem analitzat la conjuntura econòmica, presentat indicadors sociolaborals, treballs acadèmics, conferències i documents de reflexió sindical. Aquesta secció et permetrà accedir a la col·lecció completa del BTES.
     
 
 
Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.

El Butlletí Treball, Economia i Societat està editat per CCOO de Catalunya.
Director: Joan Carles Gallego i Herrera.
Comitè del Butlletí: Joan Carles Gallego i Herrera, Ricard Bellera, Carlos de Barrio, Dolors Llobet, Llorenç Serrano.
Consell de redacció d’aquest número: Llorenç Serrano, Carlos del Barrio, José Manuel Jurado, Salvador Clarós, Laura Diéguez, David Monsergas. 
Participen a més en aquest número: Marc Contijoch. 
Edició: Miquel de Toro.
Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat