editorial
Els reptes socials, econòmics i ambientals actuals fan urgent una reforma integral del sistema fiscal. Abordar aquests reptes amb garanties d’èxit i justícia social requereix un sistema fiscal just i progressiu, que disposi d’ingressos públics suficients per empènyer les polítiques públiques necessàries.

dossier: Fiscalitat
La fiscalitat és el fil conductor del dossier. Analitzem les polítiques fiscals des de múltiples vessants: la situació a Catalunya i Espanya, la dimensió europea, de gènere, mediambiental,  l’àmbit municipal, l’autonomia política i fiscal, o desafiaments a afrontar com els paradisos fiscals o l’impacte de l’economia digital. No falten propostes de reformes per garantir recursos i corregir les desigualtats mitjançant una fiscalitat justa.

indicadors interactius de
CCOO de Catalunya

El sindicat publica en línia una sèrie d’indicadors d’interès econòmic i social. En aquest número presentem la nova versió interactiva de l’Eurobaròmetre Social de CCOO de Catalunya.

nota de conjuntura econòmica
La situació econòmica està condicionada per l’actual entorn de creixent incertesa global. L’estabilitat i el desenvolupament del model productiu reclama d’una millora de la qualitat de l’ocupació, factor clau per a superar la desigualtat, la precarietat i la pobresa que va instal·lar la crisi i que, malauradament, perpetua aquest fals període de recuperació.
     
 
sostenibilitat
No es pot abordar cap debat ni social ni econòmic sense la perspectiva de la sostenibilitat, el medi ambient i la mobilitat, que, tot i ser transversal, volem fer present en el nostre Butlletí. En aquest número, Carlos del Barrio aborda el paper clau que la fiscalitat ha de tenir en la transició cap al canvi de model productiu.
     
seminari Salvador Seguí
El Seminari Salvador Seguí és un àmbit que aporta reflexió i proposta a CCOO de Catalunya sobre el sindicalisme de classe i nacional en un sentit ampli. Els Papers del Seminari estan oberts a debat i en aquesta secció exposem els més rellevants. En aquest número, presentem “valors republicans” (document sindical, vídeo de l’acte de presentació i documentació relacionada).
 
     
 
treballs de postgrau
La Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya va organitzar conjuntament amb la Fundació Nous Horitzons i la Universitat Autònoma de Barcelona  un postgrau sobre Idees i Experiències Polítiques Transformadores del qual us presentem una selecció dels treballs finals. En aquest número, s’aborda la mercantilització del sistema d’atenció sanitària a Catalunya amb el treball d’Àlex Duque.
 
 
Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.

El Butlletí Treball, Economia i Societat està editat per CCOO de Catalunya.
Director: Joan Carles Gallego i Herrera.
Comitè del Butlletí: Joan Carles Gallego i Herrera, Ricard Bellera, Carlos de Barrio, Dolors Llobet, Llorenç Serrano.
Consell de redacció d’aquest número: Llorenç Serrano, Ricard Bellera, Alfons Labrador, Salvador Clarós, David Monsergas. 
Participen a més en aquest número: Marc Contijoch. 
Edició: Miquel de Toro.
Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat