editorial
La UE determina ja bona part de les condicions de vida i de treball de la ciutadania europea, però les polítiques dominants han imposat un règim monetari, centralista i uniforme que, lluny de millorar la cohesió territorial i social, ha consolidat les diferències. Una altra Europa és possible, amb capacitat de fer polítiques socials, fiscals i de coordinació econòmica.

dossier: Europa
El Parlament Europeu celebra unes eleccions transcendentals aquest mes.  És per això que Europa és el fil conductor del nostre dossier. Comencem esmentant les propostes de CCOO de Catalunya davant aquesta fita electoral i prosseguim amb anàlisis de la UE des de diverses perspectives: la social, la política, l’econòmica, la tecnològica, la migratòria, la sindical o la mediambiental.

indicadors interactius de
CCOO de Catalunya

El sindicat publica en línia una sèrie d’indicadors d’interès econòmic i social. En aquest número presentem dades sobre l’evolució del pes dels salaris i la renda familiar disponible.

nota de conjuntura econòmica
La situació econòmica està entre l’expectació local i la incertesa global. A Catalunya, el primer trimestre de 2019 mostra una moderació de la caiguda del sector industrial i un creixement dels sectors serveis i construcció. El mercat de treball ha anat millorant en termes quantitatius però això no s’ha traslladat a la qualitat de l’ocupació.

 

aula treball i societat
Aquesta aula és un espai de reflexió i anàlisi sobre el treball, l’economia i el model productiu, la cohesió social i la democràcia, vinculat amb la Fundació Cipriano Garcia i CCOO. L’aula promou línies d’investigació i programa activitats formatives i de debat, com la conferència impartida per Dominique Méda sobre el futur del treball, que us presentem.

     
sostenibilitat
No es pot abordar cap debat ni social ni econòmic sense la perspectiva de la sostenibilitat, el medi ambient i la mobilitat, que, tot i ser transversal, volem fer present en el nostre Butlletí. En aquest número, Laura Diéguez aborda les polítiques de mitigació del canvi climàtic a la UE.
 
     
 
treballs de postgrau
La Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya ha organitzat conjuntament amb la Fundació Nous Horitzons i la Universitat Autònoma de Barcelona un postgrau sobre Idees i Experiències Polítiques Transforma-dores del qual us presentem una selecció dels treballs finals. En aquest número, ens centrem en la memòria històrica de la figura de Rosa Luxemburg mitjançant el treball de Miquel de Toro.
     
seminari Salvador Seguí
El Seminari Salvador Seguí és un àmbit que aporta reflexió i proposta a CCOO de Catalunya sobre el sindicalisme de classe i nacional en un sentit ampli. Els Papers del Seminari estan oberts a debat i en aquesta secció exposem els més rellevants. En aquest número, presentem el balanç CCOO de Catalunya i el procés.
 
 
 
Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.

El Butlletí Treball, Economia i Societat està editat per CCOO de Catalunya.
Director: Joan Carles Gallego i Herrera.
Comitè del Butlletí: Joan Carles Gallego i Herrera, Ricard Bellera, Carlos de Barrio, Dolors Llobet, Llorenç Serrano.
Consell de redacció d’aquest número: Llorenç Serrano, Ricard Bellera, Michela Albarello, Laura Diéguez, Salvador Clarós, David Monsergas. 
Participen a més en aquest número: Cristina Faciaben, Alfons Labrador, Carles Garcia Maestre. 
Edició: Miquel de Toro.
Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat