desigualtats
 
 
 
 
 
Un informe de CCOO de Catalunya mostra les enormes desigualtats que continuen patint les dones en el mercat de treball

En el marc del 8 de Març, CCOO de Catalunya ha presentat un informe amb el títol “Les condicions de vida i de treballde les dones (2019)”, amb dades significatives de la situació de les dones en el món del treball. Són unes dades que demostren la situació de desigualtat que existeix entre homes i dones als centres laborals.

Donem un cop d’ull a algunes dades de l’informe. Per exemple, comprovem que tot i que hi ha més dones que homes amb més de 16 anys, el 43 % estan en situació d’inactivitat, un 7 % estan aturades i un 50 % estan ocupades, mentre que els homes estan ocupats en un 60 %, un 33 % estan inactius i un 7 % estan a l’atur.

Menys activitat laboral

La taxa d’activitat dels homes supera en 10 punts la de les dones. Aquesta diferència és molt més gran en la franja d’edat entre els 45 i els 60 anys. Curiosament, entre les dones actives el nivell d’estudis és superior al dels homes actius.

L’informe recull també les dades de la bretxa salarial, que l’any 2016 està situada en un 23,5 %. Bona part de la bretxa es produeix pel fet que les dones tenen feines menys qualificades que els homes, a temps parcial o temporals, i molt concentrades en sector feminitzats, on també hi ha els salaris més baixos. Tal com ja vam dir en l’Informe de bretxa salarial (febrer de 2019), les dones joves pateixen menys bretxa salarial a causa de la pitjor situació salarial dels homes joves.

Pensions més baixes

I si anem fins al final de la vida laboral, l’informe mostra com les pensions que reben les dones són un 29 % inferiors de mitjana a les que reben els homes. Això es produeix perquè les dones tenen categories inferiors als homes, que és el que es coneix com a sostre de vidre. A més, són elles les que agafen més excedències per cura de familiars. En realitat, la major part de les pensions de les dones són no contributives, però si mirem la mitjana de les contributives veiem que les dones cobren 761,08 euros i, en canvi, els homes cobren 1.250,08 euros.

L’informe també destaca que el 23 % de les dones que treballen ho fan amb un contracte a temps parcial, per un 8 % dels homes. Bona part d’aquest model de feina és involuntari en un percentatge que ja se situa al voltant del 50 %.

Assetjament sexual a la feina

En la presentació de l’informe, va tenir una especial rellevància la dada d’assetjament sexual patit per les dones a la feina. A Catalunya, 18.000 dones treballadores han denunciat haver patit situacions d’assetjament al seu lloc de treball. Això significa que un 1,2 % de les dones amb un treball remunerat han sofert assetjament sexual a la feina, normalment exercit per un home amb una situació jeràrquica superior dins l’empresa.

Finalment, una altra dada contundent és la que fa referència a la pobresa, que afecta molt més les dones que els homes. El 2015, a Catalunya, la taxa de risc de pobresa de les dones prevista des de l’autonomia personal gairebé duplicava la dels homes (un 49,7 % davant del 25,75 %). El risc es repeteix en les persones ocupades, allò que coneixem per pobresa laboral, que afecta un 25,9 % de les dones per un 14,6 % en el cas dels homes.

Neus Moreno
Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI

Informe complet

Vídeo de la roda de premsa

 
 
 
Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.

El Butlletí Treball, Economia i Societat està editat per CCOO de Catalunya.
Director: Joan Carles Gallego i Herrera.
Comitè del Butlletí: Joan Carles Gallego i Herrera, Ricard Bellera, Carlos de Barrio, Dolors Llobet, Llorenç Serrano.
Consell de redacció d’aquest número: Llorenç Serrano, Ricard Bellera, Toni Mora, Salvador Clarós, David Monsergas.
Participen a més en aquest número: Alfons Labrador, Neus Moreno, Carles Garcia Maestre.
Edició: Miquel de Toro.
Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat