Desigualtat i exclusió social  
 
 
 
 

Mesurar la desigualtat i mesurar  la pobresa o el risc d’exclusió social no és el mateix. Hi però una relació evident entre el creixement de les desigualtats i del risc d’exclusió malgrat que el neoliberalisme no ho vulgui reconèixer. Per això en aquesta entrega d’Indicadors Interactius oferim dos que mesuren l’evolució de la desigualtat: l’Índex de Gini que expressa en percentatge (de 0 a 100) el coeficient de Gini, on 0 és l’absoluta igualtat i 1 l’absoluta desigualtat en ingressos i la relació S80/S20 que mostra la correlació entre la renda obtinguda pel quintil superior en relació al quintil inferior.  

Pel que fa a la taxa AROPE, és un indicador que combina la mesura de pobresa relativa (taxa de risc de pobresa) amb dues mesures de pobresa absoluta, com són les taxes de privació material i la de baixa intensitat en el treball. És la mesura que millor expressa el percentatge de població en risc d’exclusió social per manca d’ingressos suficients.
 


veure els indicadors
 
 
 
Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.

El Butlletí Treball, Economia i Societat està editat per CCOO de Catalunya.
Director: Joan Carles Gallego i Herrera.
Comitè del Butlletí: Joan Carles Gallego i Herrera, Ricard Bellera, Carlos de Barrio, Dolors Llobet, Llorenç Serrano.
Consell de redacció d’aquest número: Llorenç Serrano, Ricard Bellera, Toni Mora, Salvador Clarós, David Monsergas.
Participen a més en aquest número: Alfons Labrador, Neus Moreno, Carles Garcia Maestre.
Edició: Miquel de Toro.
Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat