editorial

Encetem aquest nou Butlletí Treball, Economia i Societat amb l’article “Als 10 anys de Lehman Brothers: el perill de repetir errors i de consolidar un model d’acumulació capitalista més injust”, on es reflexiona sobre les causes de la gran crisi econòmica iniciada a l’any 2008.

dossier:
reptes del sector turístic


Les dades del sector turístic denoten la seva creixent importància dins l’economia catalana, però contrasten amb una cara B de precarietat i d’impactes en la societat i territori. Cal fer-ne una anàlisi des de diferents perspectives. El turisme ha d'esdevenir una activitat econòmica estratègica de país amb què hi guanyem totes i tots.

indicadors interactius de
CCOO de Catalunya


El sindicat publica en línia una sèrie d’indicadors d’interès econòmic i social. En aquest número, presentem la mesura de la sobrequalificació, un dels problemes clau del nostre mercat de treball.

nota de conjuntura econòmica

Anàlisi sobre la situació econòmica i social elaborada per la Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya. La que publiquem correspon a l’informe al Consell Nacional de la CONC celebrat el 17 d’octubre de 2018.

treballs de postgrau

La Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya ha organitzat conjuntament amb la Fundació Nous Horitzons i la Universitat Autònoma de Barcelona un postgrau sobre Idees i Experiències Polítiques Transformadores del qual us presentem una selecció dels treballs finals.
     
Seminari Salvador Seguí

El Seminari Salvador Seguí és un àmbit que aporta reflexió i proposta a CCOO de Catalunya sobre el sindicalisme de classe i nacional en un sentit ampli. Els Papers del Seminari estan oberts a debat i en aquesta secció exposem els més rellevants.
 
 
 
 
 
Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD, a l’adreça electrònica rgpd@ccoo.cat pots enviar-nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.
El Butlletí Treball, Economia i Societat està editat per CCOO de Catalunya.
Directora: Dolors Llobet.
Consell d’aquest número del Butlletí: Llorenç Serrano, Gina Argemir, Salvador Clarós, Luis Jiménez Mesa, Ramón González Monroy, Esteban Sanabria, Paco Galván, David Monsergas.
Participen en aquest número: Joan Carles Gallego, Josep Maria Montalbán Ruiz, José Manuel Jurado, Romina Garcia, Carmen Martorell de Balanzó i Carles García.
Edició: Miquel de Toro.
Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat