Presentació del butlletí "Treball, economia i societat"

Salutació de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, efectuada al juliol de 2018.
 
     
editorial

El Butlletí de Treball, Economia i Societat obre una nova etapa en la producció de continguts d’interès sindical de CCOO de Catalunya. Aquest Butlletí ha de poder aportat a l’actiu una visió profunda sobre temàtiques concretes que formen part de l’acció, la reflexió i l’atenció de l’actiu del sindicat.

dossier:
el treball d'economia de plataforma


Dediquem el monogràfic a una nova realitat: el treball en l’economia de plataformes, cada cop més despullades de connotacions positives i que mostren  el que són: una manera digital de subcontractació o precarietat laboral.

indicadors interactius de
CCOO de Catalunya


El sindicat publicarà en línia una sèrie d’indicadors d’interès econòmic i social. En aquest número, presentem la mesura de l' atur latent, una visió complementària i crítica a les dades oficials.

nota de conjuntura econòmica

Anàlisi sobre la situació econòmica i social elaborada per la Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya. La que publiquem correspon a l’informe al Consell Nacional de la CONC celebrat el 20 de juny de 2018.

treballs de posgrau

La Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya ha organitzat conjuntament amb la Fundació Nous Horitzons i la Universitat Autònoma de Barcelona un postgrau sobre Idees i Experiències Polítiques Transformadores del qual us presentem els treballs finals més relacionats amb la temàtica del nostre dossier.
 
 
 
 
Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD, a l’adreça electrònica rgpd@ccoo.cat pots enviar-nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.

El Butlletí de Treball, Economia i Societat està editat per CCOO de Catalunya.
Director: Joan Herrera
Consell del Butlletí: Llorenç Serrano, Gina Argemir, Salvador Clarós, David Monsergas
Participen en aquest número: Michela Albarello, Laura Diéguez, Carlos del Barrio, Carme Martínez, Romina García, Dani Garrell i Javier Tébar
Edició: Miquel de Toro.
Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat